Öğr. Gör. SELİM ŞİMŞEK

Öğr. Gör. SELİM ŞİMŞEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birimi

DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Farabi Değişim Programı bölüm koordinatörleri ile uyum içinde çalışarak bilgi akışı ve koordinasyonu sağlar.

Farabi Değişim Programı kapsamında akademik yılsonunda proje hesabında kalan (mevcut ise) hibenin iadesinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Farabi Değişim Programı kapsamında gelen öğrenci işlemlerini gerçekleştirir.

Farabi Değişim Programı kapsamında giden öğrenci işlemlerini gerçekleştirir.

Farabi Değişim Programı kapsamında Üniversitemize gelen misafir öğrencilerin adaptasyonu, oryantasyonu gibi konularda destek sağlar.

Farabi Değişim Programı kapsamında yurtiçi üniversitelerle kurumlararası anlaşmaların gerçekleşmesini sağlar.

Farabi Değişim Programı kapsamında, üniversite, ileri teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi konusunda üniversite içerisinde gerekli duyuruları yapar, bilgi akışını ve koordinasyonu sağlar.

Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğünden giden tüm resmi evraklarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğüne gelen tüm resmi evraklarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

Farabi Değişim Programının takip, sevk ve idaresini üniversite adına yürütür.