Uzm. OZAN SELCİK

Uzm. OZAN SELCİK

UZMAN

Birimi

DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Dış İlişkiler Birimi, birim faaliyet raporunu hazırlar.

Dış İlişkiler Birimi, çalışma alanına giren tüm ulusal ve uluslararası eğitim, fuar, konferans, seminer, vb. aktivitelerde Üniversitenin temsilini ya da koordinasyonunu sağlar.

Dış İlişkiler Birimi, uluslararası organizasyonlarla ilişkilerde üyelik başvurularını, bilgi güncellemelerini, yazışmaları yapar ve takip eder.

Dış İlişkiler Birimi, üniversitenin Avrupa Araştırma Alanına uyumunu sağlamak amacına yönelik olarak Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve diğer Avrupa Birliği araştırma programlarında ki gelişmeleri takip eder, bireysel/kurumsal girişimlere destek verir ve proje yönetimi konularında rehberlik ve eğitim hizmetleri sunar. Bu konuda üniversitenin araştırma alanında faaliyet gösteren birimleriyle koordinasyon içinde çalışır.

Dış İlişkiler Birimi, üniversitenin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik olarak her türlü materyalin hazırlanmasına katkıda bulunur. Dış ilişkiler alanına giren konularda üniversite içinde her türlü duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeyi yaparak yazışma, haberleşme, doküman hazırlama konularında teknik destek sağlar.

Dış İlişkiler Birimi, üniversitenin uluslararası ortakları ile ulusal ortakları (diğer üniversiteler, sanayi gibi)arasındaki işbirliğini destekler, organize ve koordine eder. Böylece Üniversite merkezli bir ağ oluşturmaya çalışır.

Dış İlişkiler Birimi, Üniversitenin, Avrupa yükseköğrenim alanına uyumu ile ilgili çalışmaları destekler.

Dış İlişkiler Birimi, yabancı ülkelerdeki yükseköğrenim kurumları ve diğer organizasyonlar ile yapılan işbirliği anlaşma ve protokollerinin hazırlık ve yürütme çalışmalarını yapar.

Dış İlişkiler Birimi, yurt dışındaki üniversitelerle yürütülecek olan lisans, yüksek lisans, doktora programlarının hazırlık ve yürütme aşamalarında ilgili birimlere destek sağlar ve koordinasyonunu gerçekleştirir.

Dış İlişkiler Birimi, yürütücü veya ortak olarak dâhil olunan uluslararası projelerin yürütülmesine katkıda bulunur ve projelerle ilgili birimlerin koordinasyonunu sağlar.

Erasmus Değişim Programı bölüm koordinatörleri ile uyum içinde çalışarak bilgi akışı ve koordinasyonu sağlar.

Erasmus Değişim Programı kapsamında akademik yılsonunda proje hesabında kalan (mevcut ise) hibenin iadesinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Erasmus Değişim Programı kapsamında Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği öğrencilerinin işlemlerini gerçekleştirir.

Erasmus Değişim Programı kapsamında Gelen Öğrenci Staj Hareketliliği öğrencilerinin işlemlerini gerçekleştirir.

Erasmus Değişim Programı kapsamında Gelen Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği personelinin işlemlerini gerçekleştirir.

Erasmus Değişim Programı kapsamında Giden Öğrenci Öğrenim Hareketliliği öğrencilerinin işlemlerini gerçekleştirir.

Erasmus Değişim Programı kapsamında Giden Öğrenci Staj Hareketliliği öğrencilerinin işlemlerini gerçekleştirir.

Erasmus Değişim Programı kapsamında Giden Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği personelinin işlemlerini gerçekleştirir.

Erasmus Değişim Programı ve diğer Avrupa Eğitim ve Gençlik Programları (Okul Eğitimi, Yükseköğretim, Mesleki Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Gençlik, Bilgi Ortaklıkları, Sektörel Beceri Ortaklıkları, Jean Monnet, Spor Destekleri) ile Çerçeve Araştırma Programlarına Üniversitenin aktif bir şekilde katılımını sağlamak, bu kapsamda ilgili tüm program ve projeleri üniversite adına yürütür.

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü, AB ve dünya üniversitelerinden Üniversite’ye ilgili değişim programları ile ikili ve/veya çok taraflı projeler dâhilinde gelecek öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planları yapar.

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü, Avrupa Birliği (AB) program ve projeleri dâhilinde Üniversiteye belirli bir süre için gelen öğrencilerin/öğretim elemanlarının ilgili dersleri alabilmeleri/verebilmeleri için üniversite birimlerinin ders katalogları gibi çalışmalarını ve hazırlıklarını koordine eder ve yürütür.

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü, ilgi alanına giren diğer eğitim, araştırma, organizasyon ve proje faaliyetlerinde bulunur ve katkı sağlar.

Erasmus Kurum Koordinatörlüğünden giden tüm resmi evraklarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne gelen tüm resmi evraklarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

Üniversitenin telefon rehberindeki bilgileri güncellemek