Arş. Gör. BEKİR GÜZEL

Arş. Gör. BEKİR GÜZEL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Birimi

DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Mevlana Değişim Programı bölüm koordinatörleri ile uyum içinde çalışarak bilgi akışı ve koordinasyonu sağlar.

Mevlana Değişim Programı ile ilgili ilanların duyurulması, bilgilendirmelerin yapılması ve üniversite içinde ilgili birimlerin aktif edilmesine destek olur.

Mevlana Değişim Programı kapsamında akademik yılsonunda proje hesabında kalan (mevcut ise) hibenin iadesinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Mevlana Değişim Programı kapsamında akademisyen ve öğrenci değişiminin verimli şekilde yapılmasını sağlamak, konu hakkında bilgilendirmeler yapar ve destek sağlar.

Mevlana Değişim Programı kapsamında dünya üniversiteleri ile kurumlararası anlaşmalar yapar.

Mevlana Değişim Programı kapsamında gelen öğrenci işlemlerini gerçekleştirir.

Mevlana Değişim Programı kapsamında gelen öğretim üyesi işlemlerini gerçekleştirir.

Mevlana Değişim Programı kapsamında giden öğrenci işlemlerini gerçekleştirir.

Mevlana Değişim Programı kapsamında Üniversitemize gelen misafir öğrencilerin adaptasyonu, oryantasyonu gibi konularda destek sağlar.

Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğünden giden tüm resmi evraklarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğüne gelen tüm resmi evraklarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

Mevlana Değişim Programının takip, sevk ve idaresini üniversite adına yürütür.