İletişim

DIŞ İLİŞKİLER OFİS YAPISI

Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. İstiklal Yaşar VURAL
Dış İlişkiler Koordinatörü: Prof. Dr. Nurhayat ÖZDEMİR

 OZAN SELCİK                                      SELİM ŞİMŞEK                                 BEKİR GÜZEL                                    MERYEM TEMELCİ
 Uzman                                                  Okutman                                            Arş. Gör.                                              Bilg. İşl.
 ozan.selcik@erdogan.edu.tr                  selim.simsek@erdogan.edu.tr            bekir.guzel@erdogan.edu.tr                meryem.temelci@erdogan.edu.tr
 Dahili: 4257                                          Dahili: 4234                                       Dahili: 4256                                        Dahili: 4254

 

Adres:
Dış İlişkiler Ofisi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Kongre ve Kültür Merkezi Kat: -1
Zihni Derin Kampüsü, Fener Mah. 53100 RİZE

Santral Telefon: 0464 223 6126
Belgegeçer: 0464 223 5376