İç Kontrol Komisyonu

İç Kontrol Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR  Başkan
Öğr. Gör. Dr. Ozan SELÇUK  Üye
Öğr. Gör. Selim ŞİMŞEK Üye
Öğr. Gör. Ömer ALTUNALAN Üye
Bilgisayar İşletmeni Meryem TEMELCİ Üye
Bilgisayar İşletmeni Hüseyin KANBUR Üye