İç Kontrol Komisyonu

İç Kontrol Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Nurhayat ÖZDEMİR Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah ŞİŞMAN Üye
Öğr. Gör. Selim ŞİMŞEK Üye
Öğr. Gör. Ömer ALTUNALAN Üye
Öğr.Gör. Arzu DEMİRCİ Üye
Bilgisayar İşletmeni Hüseyin KANBUR Üye