Birim Kalite Komisyonu

Kalite Komisyon Üyeleri

1. Prof. Dr. Nurhayat ÖZDEMİR
2. Öğr. Gör. Arzu DEMİRCİ
3. Öğr. Gör. Selim ŞİMŞEK
4. Öğr. Gör. Ömer ALTUNALAN
5. Bil. İşl. Hüseyin KANBUR