Birim Kalite Komisyonu

Kalite Komisyon Üyeleri

1. Dr. Öğrt. Üyesi Bekir GÜZEL
2. Öğr. Gör. Ozan SELÇUK
3. Öğr. Gör. Selim ŞİMŞEK
4. Öğr. Gör. Ömer ALTUNALAN