Birim Kalite Komisyonu

Kalite Komisyon Üyeleri

1. Dr. Öğrt. Üyesi Bekir GÜZEL
2. Öğr. Gör. Ozan SELÇUK
3. Öğr. Gör. Selim ŞİMŞEK
4. Öğr. Gör. Öznur USTATUZCU
5. Öğr. Gör. Ömer ALTUNALAN