İkili İşbirliği Protokolü Hakkında

22 Şubat 2022 Salı


Üniversitemiz ile Kuzey Makedonya’nın Üsküp şehrinde bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi (International Balkan University) arasında ikili işbirliği protokolü imzalanmıştır. Uluslararası Balkan Üniversitesi 2006 yılında ÜSKÜP Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuştur. Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türkiye ve Kuzey Makedonya’da Akredite edilen bir yükseköğretim kurumudur. Ayrıca ÖSYM Kılavuzunda yer alan, Yükseköğretim
Kurumu (YÖK) tarafından tanınırlığa ve denkliğe sahip ilk ve tek üniversitedir. Protokolün amacı iki üniversite arasında akademik ve eğitimsel işbirliğini geliştirmek; çeşitli alanlarda ortak programlar oluşturmak; seminer, kongre ve konferans gibi çeşitli bilimsel faaliyetler için birlikte çalışmaktır.

İki yükseköğretim kurumu arasındaki işbirliği alanları aşağıdaki alanları içerebilir; ancak bunlarla sınırlı değildir:
- Akademik personel değişimi;
- Öğrenci değişimi;
- Uluslararası projeler, sempozyumlar, konferanslar ve diğer bilimsel etkinlikler aracılığıyla
ortak eğitim ve araştırma faaliyetleri;
- Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak akademik derece programları;
- İmza sahibi taraflarca verilen derecelerin doğrudan tanınması;
- Yayınlanmış akademik materyallerin değişimi ve dijital kütüphane veri tabanlarına erişim;
- Kısa süreli eğitim programları, yaz/kış okulları, özel sertifika programları vb. ortak
organizasyonlar;
- Sportif ve kültürel etkinliklere katılım.